Persondata

Der har i den seneste tid været talt meget om personoplysninger og beskyttelsen af disse. Efterfølgende information om hvorledes disse behandles af vandværkets ledelse. Hvilke oplysninger har vi om dig? Navn og adresse samt evt. dit telefonnummer og din e-mail adresse. Derudover viden om dit årlige vandforbrug.

Vi har ikke dit CPR-nummer, eller dine personlige oplysninger til hverken banker eller offentlige institutioner, ej heller dine sundhedsoplysninger. De føromtalte oplysninger opbevares hos, og er kun tilgængelige for formanden og kassereren. Vi opbevarer oplysningerne om dit forbrug i 5 år, til statistiske beregninger vedr. vandværkets totale leverance af vand, på årsbasis, samt til forbrugsudregninger ved årlig afregning for den enkelte andelshaver. Også rent regnskabsmæssigt skal vi bruge nogle af disse oplysninger.

En gang om året overleverer vi aflæsningen af din vandmåler til Gribvand Spildevand iflg. aftale. Ved fraflytning slettes alle oplysninger om dig, så snart vi har fået oplysninger om den nye andelshaver. Vi har af generalforsamlingen fået tilladelse til at kontrollere dit forbrug med jævne mellemrum. Dette gøres af vandværkets tilsynsførende elektronisk, uden aflæsningsbesvær for andelshaveren. Disse oplysninger bruges kun til at kontrollere målernes tilstand, samt i tilfælde af en lækage, til at informere andelshaveren om disse, så hurtigt som muligt.

Alle oplysninger om forbrugerne, ældre end 5 år slettes. Med venlig hilsen Kagerup Andels Vandværk