Velkommen til Kagerup Andels Vandværk – det lille lokale vandværk med det dejlige vand.

GENERALFORSAMLING 2024

Der var generalforsamling i Kagerup Vandværk tirsdag den 30. april kl 19:00 på Hvidekilde. Læs mere under Generalforsamling.

PFAS eller ikke PFAS

Der er meget i medierne om PFAS. Derfor skal det understreges, at du roligt kan drikke det gode vand fra vores vandværk. Vi har testet og tester løbende vores vand for de typer PFAS der er lovkrav om.


Betegnelsen PFAS dækker over mere end 4000 forskellige menneskeskabte stoffer, det er derfor ikke muligt, på nuværende tidspunkt, at teste for samtlige stoffer. Vi tester derfor i det omfang, som der anbefales af myndighederne. Der forventes snart at komme en ny bekendtgørelse, som vil udvide antallet af stoffer der testes for.


Den seneste test fra 2021 viste, at værdierne for de PFAS-stoffer som der blev testet for, var under 0,001 μg/L. Vandkvalitetskravet er, at værdien skal være under 0,1 μg/L.


Der har været brugt gummigranulat på en grund tæt på en af vores boringer. Denne boring vil derfor ekstraordinært i år blive testet for at sikre, at den ikke har fået tilført PFAS eller andre stoffer, der kan være relateret til gummigranulat.

De seneste analyse-resultater kan altid findes på siden om Vandet.

BEREDSKABSPLAN

Beredskabsplanerne for Kagerup Vandværk og Gribskov Kommune er nu tilgængelige her. I menuen ligger det under Info.

VANDVÆRKETS HISTORIE

Kagerup Andels Vandværk er privat, anlagt i 1967 og har anlægsnummer 215-17. Vandværket blev tilsluttet en eksisterende boring fra 1965 (no.187.609) med en dybde på 22 meter, hvor vandet findes i et grus-/groft sandlag. I 1980 blev vandværket renoveret og forsynet med en udvidelse af rentvandstanken. I 1996 blev en ny boring (no.187.1288) lavet og taget i brug. Denne boring er 25 meter dyb, og også her findes vandet i et grus/groft sandlag. En gammel boring (no. 187.141) fra 1954, som tilhørte og forsynede den forhenværende flyvestation blev samtidigt lukket. I 2001 blev vandværket fornyet og er i dag et helt moderne vandværk med nye pumper, samt opdelt i en højtrykssektion og en lavtrykssektion for at opnå et rimeligt tryk i såvel den højere som den lavere del af ledningsnettet. Tryk og mængde styres elektronisk ved kontinuerligt at styre hastigheden på pumperne. Hydroforanlægget blev samtidigt fjernet. I 2004 blev der installeret en nødgenerator på 16 kW med dieselmotor, således at vandforsyningen kan opretholdes i tilfælde af længere strømsvigt.

LEDNINGSNET

Ledningsnettet har en længde på ca. 5,7 kilometer og forsyner 155 forbrugere. For yderligere at sikre vandforsyningen er det muligt manuelt, at sammenkoble vores ledningsnet med Helsinge Vandværks ledningsnet, således at vandforsyningen er sikret (dog med et lavere tryk) i tilfælde af uoverkommelige eller længerevarende vanskeligheder med vores egen forsyning. Denne mulighed kan aktiveres med kort varsel.

KONTROL MED VANDKVALITETEN

Vandkvaliteten har hele tiden været ekstrem fin, og den kontrolleres 2 gange om året af et anerkendt laboratorium. Hårdhedsgraden er 16,0 dH. En gang om året kontrolleres for 26 forskellige skadelige stoffer og pesticider, og der er ikke fundet nogle overskridende værdier af disse, i vores vand.