konntaktinfotakstervandvaerkvandetforside forside vandet vandværk takster info kontakt

Vandanalyser >>>>

Kontrol med vandkvaliteten

Vandkvaliteten har hele tiden været ekstrem fin, og den kontrolleres 2 gange
om året af et anerkendt laboratorium.

En gang om året kontrolleres for 26 forskellige skadelige stoffer og pesticider,
og der er ikke fundet nogle overskridende værdier af disse, i vores vand.Sikring af levering

For yderligere at sikre vandforsyningen er det muligt manuelt, at sammenkoble
vores ledningsnet med Helsinge vandværks ledningsnet, således at vandforsyningen
er sikret (dog med et lavere tryk) i tilfælde af uoverkommelige eller længerevarende vanskeligheder med vores egen forsyning.
Denne mulighed kan aktiveres med kort varsel.