kontaktinfotakstervandvaerkvandetforside forside vandet vandværk takster info kontakt

TAKSTBLAD FOR KALENDERÅRET 2020

Fast årligt driftsbidrag 1.200,00
Variabelt driftsbidrag, afgift pr. m3 9,00

Anlægsbidrag

Betaling for tilslutning og bidrag til vandværket betales efter parter
i henhold til nedenstående:
 
1. Helårshus, sommerhus eller fritidshus samt ubebygget grund 19.935,00
2. Boligejendom, pr. lejlighed/boligenhed (leje-, andels- eller ejerlejlighed) 19.935,00
3. Landbrugsejendom 19.935,00
4. Institutioner og erhvervsejendomme. For hver ejendom fastsættes et
    partsantal, efter hvilket faste årlige driftsbidrag betales
19.935,00
Alle opgivne priser er eksklusive moms, som tilkommer.

Øvrige takster

1. Grøn afgift til staten (pr. m3) 6,37 
2. Første rykkergebyr ved for sen betaling 100,00
3. Efterfølgende rykkergebyrer 100,00
4. Lukke- og genåbningsgebyr 600,00
5. Ulovlig havevanding 600,00
6. Frostsprængt måler 1.230,00
Gebyrer er fritaget for moms.
Ved vandspild over 50 m3 (ud over det gennemsnitlige årlige vandforbrug) i intervallet mellem 2 aflæsninger, som ikke kan henregnes under grov forsømmelse, uagtsomhed, målerfejl eller direkte skjult rørbrud efter måler, er det muligt at ansøge vandværket om en nedsættelse af den årlige regning. Vandværkets accept af nedsættelsen lægges også til grund for ansøgningen til Gribvand Spildevand AS om nedsættelse eller eftergivelse af afledningsafgiften.