kontaktinfotakstervandvaerkvandetforside forside vandet vandværk takster info kontakt

TAKSTBLAD FOR KALENDERÅRET 2018

Fast årligt driftsbidrag 400,00
Variabelt driftsbidrag, afgift pr. m3 5,60
Konsolideringsbidrag 500,00

Anlægsbidrag

Betaling for tilslutning og bidrag til vandværket betales efter parter
i henhold til nedenstående:
 
1. Helårshus, sommerhus eller fritidshus samt ubebygget grund 17.935,00
2. Boligejendom, pr. lejlighed/boligenhed (leje-, andels- eller ejerlejlighed) 17.935,00
3. Landbrugsejendom 17.935,00
4. Institutioner og erhvervsejendomme. For hver ejendom fastsættes et
    partsantal, efter hvilket faste årlige driftsbidrag betales
17.935,00
Alle opgivne priser er eksklusive moms, som tilkommer.

Øvrige takster

1. Grøn afgift til staten (pr. m3) 6,37 
2. Første rykkergebyr ved for sen betaling 100,00
3. Efterfølgende rykkergebyrer 100,00
4. Lukke- og genåbningsgebyr 500,00
5. Ulovlig havevanding 400,00
6. Frostsprængt måler 1.230,00
Gebyrer er fritaget for moms.
Ved vandspild over 50 m3 (ud over det gennemsnitlige årlige vandforbrug) i intervallet mellem 2 aflæsninger, som ikke kan henregnes under grov forsømmelse, uagtsomhed, målerfejl eller direkte skjult rørbrud efter måler, er det muligt at ansøge vandværket om en nedsættelse af den årlige regning. Vandværkets accept af nedsættelsen lægges også til grund for ansøgningen til Gribvand Spildevand AS om nedsættelse eller eftergivelse af afledningsafgiften.