konntaktinfotakstervandvaerkvandetforside forside vandet vandværk takster info kontakt

Arkiv tidligere år  
Referat af generalforsamling 2020
Indkaldelse til generalforsamling 2020
Formandens beretning 2020
Årsrapport 2019
Forslag til budget 2020
Forslag til takstblad 2020
Indkaldelse til generalforsamling 2020
Udskydelse af generalforsamling 2020
Budget 2018/19
Årsrapport 2018
Referat af generalforsamling 2019